van Loon's Hoekske

Zorgboerderij

De zorg

Op onze boerderij bieden we zorg en begeleiding aan de volgende mensen:

 • volwassenen met een verstandelijke beperking

 • volwassenen met psychische of psychiatrische problemen

 • volwassenen met een autisme spectrum stoornis

 • leeftijd 18 jaar en ouder

 • volwassenen die burn-out zijn geraakt

 • volwassenen met gehoorproblemen

 • volwassenen met NAH

De zorg die we bieden, is in de vorm van:

 • recreatieve dagbesteding

 • arbeidsmatige dagbesteding

 • doelmatige dagbesteding

 • vakantie-opvang

Vervoersindicatie:

Wanneer er een vervoersindicatie afgegeven is, bieden we vervoer binnen de dorpskern Waalwijk en Kaatsheuvel.

Een van de eerste doelen waaraan gewerkt wordt is dan 'zelfstandigheid in vervoer van en naar de zorgboerderij'.

Cliënt gerichte zorg: 

Zorg die we bieden is gericht op de individu. De doelen in het zorgplan worden individueel afgestemd. Zo is er bijvoorbeeld ook de mogelijkheid te rusten tijdens de dagbesteding. 

financiering:

De zorgboerderij is zelfstandig en de financiering gebeurt buiten de zorginstelling om, bijvoorbeeld via PGB, ZIN en WLZ 

Wij werken samen met:​

 • Samenwerkende Zorgboeren Zuid

 • ambulant begeleiders (Prisma, Impegno, GGZBreburg, GGMD, Amarant, RIBW, Almare)

Telefoon: 06-20935679

Email: info@vanloonshoekske.nl
 

Adres:
van Haestrechtstraat 17A

5171RB Kaatsheuvel

kvk: 70669961

2017 van Loon's Hoekske - Zorgboerderij en Boerderijcamping