top of page

van Loon's Hoekske

zorgboerderij-camping-biologische boerde

Zorgboerderij

De zorg

Op onze boerderij bieden we zorg en begeleiding aan de volgende mensen:

 • volwassenen met een verstandelijke beperking

 • volwassenen met psychische of psychiatrische problemen

 • volwassenen met een autisme spectrum stoornis

 • leeftijd 18 jaar en ouder

 • volwassenen die burn-out zijn geraakt

 • volwassenen met gehoorproblemen

 • volwassenen met NAH

De zorg die we bieden, is in de vorm van:​

 • arbeidsmatige dagbesteding

 • doelmatige dagbesteding

Vervoersindicatie:

Wanneer er een vervoersindicatie afgegeven is, bieden we vervoer binnen de dorpskern Waalwijk en Kaatsheuvel.

Een van de eerste doelen waaraan gewerkt wordt is dan 'zelfstandigheid in vervoer van en naar de zorgboerderij'.

Cliënt gerichte zorg: 

Zorg die we bieden is gericht op de individu. De doelen in het zorgplan worden individueel afgestemd. 

U kunt deelnemen aan de dagbesteding op onze zorgboerderij, met behulp van:

 •  Zin (Zorg in Natura) Bij uw gemeente kunt u een indicatie aanvragen voor dagbesteding groep (gemeente Loon op Zand, gemeente Waalwijk, Gemeente Drunen-Heusden)

 • WLZ (Wet Langdurige Zorg)

 • onderaannemerschap (als u al bekend bent met hulpverleners in de thuissituatie),

 • PGB (persoonsgeboden budget)

 • of door persoonlijke bekostiging. 

 

openingstijden dagbesteding:

- maandagochtend

- dinsdagochtend en dinsdagmiddag

- donderdagochtend en donderdagmiddag

- vrijdagochtend en vrijdagmiddag

Van Loon's Hoekske werkt samen met de SZZ 

Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid.

(Van belang bij het aanvragen van Zin bij uw gemeente is de AGB code van de SZZ: 73732834)

Verder werken we nog samen met de volgende organisaties: ​

 • MetSiem

 • GGZBreburg,

 • Makker

 • RIBW

 • Maatwerk in Zorg

 • Impegno

SZZ_logo_nieuw_eind.jpg
vertrouwen op de zorgboerderij.jpg
activiteiten naar wens van de clieent
bottom of page