Duurzaamheid

van Loon's Hoekske

zorgboerderij-camping-biologische boerde

Als biologisch melkveebedrijf zorgen we voor kwaliteit en duurzaamheid met behulp van onderstaande programma's

Focus Planet

Kwaliteit en veiligheid binnen de keten
 

Met het kwaliteits-en duurzaamheidprogramma Foqus planet van Friesland-Campina, zorgen we ervoor dat onze melk in de best mogelijke omstandigheden wordt geproduceerd. Hierbij werken we aan hygiëne, kwaliteit, voedselveiligheid, dierenwelzijn, duurzame productie en weidegang. 

Voor meer informatie zie;

https://www.frieslandcampina.com/nl/onze-boeren/foqus-planet/

kwaliteit en duurzaamheid.jpg

Hier volgt binnenkort nog verder info over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer en andere lopend projecten